Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εditor

  • Gerodimos, V. (2013). "Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases." www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf

Author

Books

  • Gerodimos, V., & Perkos, S. (2006). "Basketball. Theory, Technique, Tactic, Methodology, Teaching & Rules, Multiple Choice Questions & Responses". Tessaloniki, Salto.
  • Goudas, Μ., Hasandra, Μ., Papaxarisis, V., & Gerodimos V. (2006). "Physical Education (Book for the Teacher)", OPTB, Athens, Greece.
  • Gerodimos V. (2004). "Basketball. Exam questions for the Supreme Council for Civil Selection". Salto: Thessaloniki, Greece

Book chapters

  • Gerodimos, V., Karatrantou, K., Manou, V., Paschalis, V., & Kellis, S. (2013). Exercise prescription for health promotion. In V. Gerodimos (Ed.), "Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases" (pp. 4-111). www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf
  • Paschalis, V., Nikolaidis, M., Dipla, K., Jamurtas, A., Karatrantou, K., Melissopoulou, A., & Gerodimos, V. (2013).  Exercise and obesity. In V. Gerodimos (Ed.), "Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases" (pp. 258-292). www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf
  • Gerodimos, V., Karatrantou, K., Manou, V., Paschalis, V., & Kellis, S. (2014). Exercise for health. In A. Koustelios (Ed.), "Sport for all" (5-58). 

Translation and redaction of books

  • Perkos, S., Gerodimos, V., & Goudas, M. (2007). "Basketball. Steps to Success". Thessaloniki, Christodoulidis. [Translation and redaction of Wissel, H. (2004). Basketball. Steps to Success. Champaign, IL: Human Kinetics].

Exercise for Health

The primary focus of the "exerciseforhealth" site, is to promote exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

Healthykids

The primary focus of the "healthykids" site, is to provide information and education on the importance of exercise and nutrition for the promotion of health.

healthy

Traininglab

The official site of the Training and Physical Conditioning Laboratory of the Center of Research and Evaluation of Human Performance. D.P.E.S.S., University of Thessaly.

 

 

logo Εικόνα1