Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υπεύθυνος έκδοσης βιβλίων

  • Γεροδήμος, Β. (2013). "Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων." www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf

Συγγραφέας βιβλίων

  • Γεροδήμος, Β., Πέρκος, Σ. (2006). "Καλαθοσφαίριση. Θεωρία, Τεχνική, Τακτική, Μεθοδολογία, Ειδική Διδακτική & Κανονισμοί,Ερωτήσεις & Απαντήσεις Πολλαπλών Επιλογών".Θεσσαλονίκη,Σάλτο.
  • Γούδας, Μ., Χασάνδρα, Μ. Παπαχαρίσης, Β., Γεροδήμος, Β. (2006). "Φυσική Αγωγή. Βιβλίο καθηγητή Α΄ γυμνασίου".Αθήνα, ΟΕΔΒ.
  • Γεροδήμος, Β. (2004). "Καλαθοσφαίριση. Ερωτήσεις για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ". Θεσσαλονίκη, Σάλτο.

Συγγραφέας κεφαλαίου βιβλίων

  • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Μάνου, Β., Πασχάλης, Β., & Κέλλης, Σ. (2013). Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας. (Υπ. έκδοσης: Β. Γεροδήμος), Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων (σελίδες. 4-111). www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf
  • Πασχάλης, Β., Νικολαίδης, Μ., Δίπλα, Κ., Τζιαμούρτας, Α., Καρατράντου, Κ., Μελισσοπούλου, Α., & Γεροδήμος, Β. (2013). Άσκηση και παχυσαρκία. (Υπ. έκδοσης: Β. Γεροδήμος), Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων (σελίδες. 258-292). www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf
  • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Μάνου, Β., Πασχάλης, Β., & Κέλλης, Σ.  (2014). Άσκηση και υγεία. (Υπ. έκδοσης: Α. Κουστέλιος), Οδηγός υλοποίησης προγραμμάτων "Άθλησης για όλους" (σελίδες. 5-58). www.athlisigiaolous.gr/uploads/Odigos%20ylopoisis%20PAGO.pdf

Επιμέλεια - Μετάφραση βιβλίων

  • Πέρκος, Σ., Γεροδήμος, Β., Γούδας, Μ. (2007). "Καλαθοσφαίριση. Βήματα για την Eπιτυχία". Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδης.[Μετάφραση και επιμέλεια του Wissel, H. (2004).Basketball.Steps to Success. Champaign, IL: Human Kinetics].

 

 


 


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1