Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 2020

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics and Healthy Habits» (Κ.Ε.: 4165.0139).

 2017-2019

 Eκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise for Health: Group and Personal Training» (Κ.Ε.: 4165.0074).

 2016-σήμερα

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - έργο του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Summer School: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» (Κ.Ε.:   5208).

2012-2014
Ερευνητικό πρόγραμμα - έργο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Συμμαχία  για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης  και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα» (Κ.Ε.: 4459 και προυπολογισμό 526.300€).

2011-2013
Ερευνητικό πρόγραμμα - έργο του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «...παιδιά σε κίνηση» (Κ.Ε.: 4308 και προυπολογισμό 20.000€).

2011-2012
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητες πάλης και καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών» (Κ.Ε.: 4290.01.03 και προυπολογισμό 6.000€).

2008-2009
Ερευνητικό πρόγραμμα - έργο του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Φυσική Δραστηριότητα & Διατροφικές Συνήθειες Μαθητών Δυτικής Θεσσαλίας» (Κ.Ε.: 3779 και προυπολογισμό 60.000€).

2008-2009
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Χρηματοδότηση  Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Εξέταση της άμεσης επίδρασης της άσκησης με  ολόσωμη δόνηση στην ικανότητα της κινητικότητας» (Κ.Ε.: 3744 και προυπολογισμό 4.000€).

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1