Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Gerodimos, V., Karatrantou, K., Papazeti, K., Batatolis, C., & Krommidas, C. (2022). Workplace exercise program in a hospital environment: an effective strategy for the promotion of employees physical and mental health. A randomized controlled study. International Archives of Occupational and Environmental Health (ahead of print).  
 • Karatrantou K. & Gerodimos V. (2022). A comprehensive wellness profile in sedentary office employees:  Health, musculoskeletal pains, functional capacity, and physical fitness indices. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation (ahead of print). 
 • Kapnia, A. Κ., Dallas, C. N., Gerodimos, V., & Flouris, A. D. (2022). Impact of Warm-Up on Muscle Temperature and Athletic Performance. Research Quartely for Exercise and Sport (ahead of print).  
 • Gerodimos, V., Karatrantou, K., Kakardaki, K., & Ioakimidis, P. (2021). Can maximal handgrip strength and endurance be improved by an 8-week specialized strength training program in older women? A randomized controlled study. Hand Surgery & Rehabilitation, 40(2), 183-189.
 • Kostoulas, I. D., Kounalakis, S. N., Toubekis, A. G., Kaniadakis, A., Karagiannis, A., Mavraganis, D., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2021). The Effect of a Surface Combat Swimming Training Program on Swimming Performance. International Journal of Sports Medicine, 42, 1004–1011.
 • Kostoulas, I. D., Kounalakis, S. N., Toubekis, A. G., Karagiannis, A., Kaniadakis, A., Mavraganis, D., Karatrantou, K., & Gerodimos, V. (2021). The Effect of Wet Conditions and Surface Combat Swimming on Shooting. Military medicine (ahead of print). 
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Manouras N., Vasilopoulou T., Melissopoulou A., Mesiakaris AF. & Theodorakis Y. (2020). Health-promoting effects of a concurrent workplace training program in sedentary workers (HealPWorkers): a randomized controlled study. American Journal of Health Promotion, 34, 376-386.
 • Karatrantou K, Stavrou V, Hasioti P, Varveri D, Krommidas C, Gerodimos V. (2020). An enjoyable school-based swimming training program improves students aquaticity. Acta Paediatrica, 109, 166-174.
 • Karatrantou K., Katsoula C., Tsiakaras N., Ioakimidis P., & Gerodimos V. (2020. A specialized strength training program provokes greater improvement in maximal handgrip strength than the typical wrestling training per se. International Journal of Sports Medicine, 41, 533-538.
 • Karatrantou K., Xagorari A., Vasilopoulou T. & Gerodimos V. (2020). Does the number of testing trials affect the reliability of handgrip strength measurement in intellectually disabled individuals? Hand Surgery & Rehabilitation, 39, 223-228.
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Voutselas V., Manouras N., Famisis K. & Ioakimidis P. (2019). Can sport-specific training affect vertical jumping ability during puberty? Biology of Sport, 36(3), 217-224.
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Katsareli E., Manouras N., Ioakimidis P., & Famisis K. (2019). Strength profile of hip abductor and adductor muscles in youth elite soccer players. Journal of Human Kinetics, 66, 31-41.
 • Karatrantou K., Bilios P., Bogdanis GC., Ioakimidis P., Soulas E. & Gerodimos V. (2019). Effects of whole-body vibration training frequency on neuromuscular performance: a randomized controlled study. Biology of Sport, 36(3), 273-282.
 • Krommidas C., Perkos S., Karatrantou K., Soulas E., Chasialis A., Armenis E. & Gerodimos V. (2019). Home advantage effect in Greek basketball leagues at regular season: Μales vs. females and home vs. guest teams. Trends in Sport Sciences, 3, 117-122.
 • Gerodimos V., Karatrantou K., Psychou D., Vasilopoulou T., & Zafeiridis A. (2017). Static and dynamic handgrip strength endurance: Test-retest reproducibility. Journal of Hand Surgery American Volume, 42, 175-184.
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Hakkinen K., & Zafeiridis A. (2017). Health-promoting effects of serial vs. integrated combined strength and aerobic training. International Journal of Sports Medicine, 38, 55-64.
 • Dipla K., Kousoula D., Zafeiridis A., Karatrantou K., Nikolaidis MG., Kyparos A., Gerodimos V., & Vrabas IS. (2016). Exaggerated haemodynamic and neural responses to involuntary contractions induced by whole-body vibration in normotensive obese versus lean women. Experimental Physiology, 101, 717-30.
 • Manouras N., Papanikolaou Z., Karatrantou K., Kouvarakis P., & Gerodimos V. (2016). The efficacy of vertical vs. horizontal plyometric training on speed, jumping performance and agility in soccer players. International Journal of Sports Science and Coaching, 11, 702-709.
 • Gerodimos V. (2015). Whole body vibration: A revolutionary mode of exercise or a trend? International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation, 1: 109. doi: http://dx.doi. org/10.15344/ijptr/2015/109. 
 • Gerodimos V., Zafeiridis A., Chanou K., Karatrantou K. & Dipla K. (2015). Whole-body vibration training in middle-aged females: Improving muscle flexibility and the power of lower limbs. Sport Sciences for Health, 11, 287-294.
 • Gerodimos V., Karatrantou K., Paschalis V., Zafeiridis A., Katsareli E., Bilios P., Kellis S. (2015). Reliability of concentric and eccentric strength of hip abductors and adductors muscles in young soccer players. Biology of Sport, 32, 351-356.
 • Theodorou A., Gerodimos V., Karatrantou K., Paschalis V., Chanou K., Jamurtas A, Nikolaidis M. (2015). Acute and chronic whole-body vibration exercise does not induce health-promoting effects on blood profile. Journal of Human Kinetics, 46, 107-118.    
 • Bekiari A., Perkos S., and Gerodimos V. (2015). Verbal aggression in basketball: perceived coach use and athlete intrinsic and extrinsic motivation. Journal of Physical Education and Sport, 15: 96-102. 
 • Gerodimos V., Karatrantou K., Dipla K., Zafeiridis A., Tsiakaras N., Sotiriadis S. (2013). Age-related differences in handgrip strength in wrestlers and non-athlete controls throughout the developmental years. Journal of Strength and Conditioning Research, 27:616-623.
 • Gerodimos, V. & Karatrantou, K. (2013). Reliability of maximal handgrip strength test in pre-pubertal and pubertal wrestlers. Pediatric Exercise Science, 25:308-322.
 • Papastergiou M. & Gerodimos V. (2013). Can learning of basketball be enhanced through a web-based multimedia course? An experimental study. Educ. and Inf Technol, 18:459-478.
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Dipla K., & Zafeiridis A. (2013). Whole-body vibration training improves flexibility, strength profile of knee flexors, and hamstrings-to-quadriceps strength ratio infemales. Journal of Science and Medicine in Sport, 16:477-481.
 • Gerodimos V. (2012).Reliability of Handgrip Strength Test in Basketball Players.Journal of Human Kinetics, 31: 25-36.
 • Chanou K., Gerodimos V., Karatrantou K. Jamurtas A. (2012). Whole-Body Vibration and Rehabilitation of Chronic Diseases: A Review of the Literature. Journal of Sports Science and Medicine, 11(2): 187-200.
 • Kolovelonis, A., Goudas, M., Gerodimos, V. (2011). The effects of the reciprocal and the self-check styles on pupils' performance in primary physical education. European Physical Education Review, 17(1): 35-50.
 • Papastergiou, M., Gerodimos, V., Antoniou, P. (2011). Multimedia blogging in Physical Education: Effects on student knowledge and ICT self-efficacy. ComputersandEducation, 57(3), 1998-2010.
 • Gerodimos, V., Zafeiridis, A., Karatrantou, K., Vasilopoulou, T., Chanou, K., Pispirikou, E. (2010). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes and frequencies on flexibility and vertical jumping performance. Journal of Science and Medicine in Sport, 13:438-443.
 • Pollatou E, Gerodimos V., Zissi V., Zervanou D. and Karadimou K. (2009). Spatial orientation ability in boys and girls toddlers. Scientific Journal of Orienteering, 17(1): 39-45.
 • Agdiniotis I., Pollatou E., Gerodimos V., Zisi V., Karadimou K. & Yiagoudaki F. (2009). Relationship between rhythmic ability and different motor activities in preschool children. European Psychomotricity Journal, 2(1): 24-34.
 • GerodimosV., A. Zafeiridis, S. Perkos, K. Dipla, V. Manou, andS. Kellis. (2008). The Contribution of Stretch-Shortening Cycle and Arm-Swing to Vertical Jumping Performance in Children, Adolescents, and Adult Basketball Players. Pediatric Exercise Science, 20, 379-389.
 • Yiannakos A., Galazoulas Ch., Gerodimos V., Sileloglou P., Armatas V. (2007). Characteristics and success of first and second wave fast breaks in elite handball teams. Revista "Stiinta Sportului", 2 (57): 1-10 (www.sportscience.ro/html/reviste_2007_57-3.html).
 • Gerodimos, V., Manou, V., Stavropoulos, N., Kellis, E., Kellis, S. (2006). Agonist and antagonist strength of ankle musculature in basketball players aged 12 to 17 years.Isokinetics and Exercise Science,14, 81-89.
 • Gerodimos, V., Manou, V., Ioakimidis, P., Perkos, S., Kellis, S. (2006). Vertical jumping ability in elite young soccer payers. Journal of Human Movement Studies, 51, 89-101.
 • Gerodimos, V., Manou, V., Kellis, E., Kellis, S. (2005). Body composition characteristics of elite male basketball players. Journal of Human Movement Studies, 49, 115-126.
 • Pollatou, E., Karadimou, K., Gerodimos, V. (2005). Genderdifferencesinmusicalaptitude, rhythmicabilityandmotorperformanceinpreschool children. EarlyChildDevelopmentandCare, 175(4), 361-369.
 • Yiannakos, A., Sileloglou, P., Gerodimos, V. Triantafillou, P., Armatas, V., Kellis, S. (2005). Analysis and comparison of fast break in top level handball matches. International Journal of Performance Analysis in Sport, 5(3), 62-72.
 • Stavropoulos, N., Zafeiridis, A., Gerodimos, V., Kellis, S. (2005). Introduction and evaluation of a new notation system for recording offensive fundamental skills during a basketball game. Revista de Educacao Fisica, 16, 113-120.
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, E., Alexandris, N., Kellis, S. (2004). Combined effects of age and maturation on maximum isometric leg press strength in young basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44(4), 389-397.
 • Gerodimos, V., Manou, V., Zafeiridis, A., Ioakimidis, P., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). Isokinetic peak torque and hamstring/quadriceps ratios in young basketball players: Εffects of age, velocity, and contraction mode.Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43(4), 444-452.
 • Siatras Th., Papadopoulos, G., Mameletzi A., Gerodimos, V., Kellis, S.(2003). Static and dynamic stretching effect on gymnasts speed in vaulting. PediatricExerciseScience, 15(4), 382-390.
 • Tsourlou, T., Gerodimos, V., Kellis, E., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). The effects of a calisthenics and a light strength training program on lower limb muscle strength and body composition in mature women. Journal of Strength and Conditioning Research, 17(3), 590-8.
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, E., Kellis, S. (2002). Reliability of maximum isometric force-time parameters during a leg press test in pubertal basketball players. Pediatric Exercise Science, 14(2), 193-201.
 • Manou, V., Arseniou, P., Gerodimos, V., Kellis, S. (2002). Test-retest reliability of an isokinetic muscle endurance test. Isokinetic Exersice and Science, 10, 177-181.
 • Kellis, S., V. Gerodimos, E. Kellis, V. Manou. (2001). Bilateral isokinetic concentric and eccentric strength profiles of the knee extensors and flexors in young soccer players. Isokinetic Exersice and Science, 9(1), 31-39.
 • Kellis, S., Kellis, E., Manou, V. & Gerodimos, V. (2000). Prediction of knee extensor and flexor isokinetic strength in young male soccer players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 30(11), 693-701.
 • Kellis, E., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1999). Reliability of isokinetic concentric and eccentric strength in circumpubertal soccer players. Pediatric Exercise Science, 11(3), 218-228.

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1