Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2021-2022

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise and wellness programs for health promotion: Group and Personal training» (Ε.Υ.: Καρατράντου Κωνσταντίνα,Κ.Ε.: 4165.0172, προϋπολογισμός: 12.150 €). 

2018-2021

Eρευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Health-promoting effects of a multicomponent workplace wellness program in sedentary workers - HealPWorkers» (Ε.Υ.: Καρατράντου Κωνσταντίνα, ΚΕ: 5759, προϋπολογισμός: 180.000 €) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

2015

Ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους με τίτλο «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Ε.: 0240 και προυπολογισμό 1.354.000€) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α Κριεμάδη Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος). 

2012-2013
Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη (K.E.:4460)» επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α. Κουστέλιο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ και προυπολογισμό 420.000€. (Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης διεκδίκησης του έργου).

2011-2015
Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Μηχανισμοί της μυικής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Κουτεντάκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ και προυπολογισμό 600.000€.

2010-2013
Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.:4166)», επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Θεοδωράκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ και προυπολογισμό 400.000€. (Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης διεκδίκησης του έργου).

2011-2012
Ερευνητικό πρόγραμμα του Π.Θ. με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.:4163)» και επιστημονικό υπεύθυνο την κα. Κακανά Δ.

2006-2007
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής - Ολυμπιακής Παιδείας - Ανάπτυξηυ/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.:53014.01)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ Θεοδωράκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

2006-2007
Ερευνητικό πρόγραμμα (Κ.Ε.:5Ν314.13) του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο "Πρακτική άσκηση φοιτητών (Γ φάση) ΤΕΦΑΑ (αυτεπιστασία)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ Θεοδωράκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

2005-2008
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο "Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών - ΚΕΠΙΣ - ΤΕΦΑΑ ΠΘ (Κ.Ε.:3266)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μ. Γούδα Επίκουρο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

2003-2008
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο "Αυτεπιστασία Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κ.Ε.:50914.05)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ Θεοδωράκη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

2003-2004
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ με τίτλο "Αξιολόγηση της λειτουργίας και επαναπροσδιορισμός στόχων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. (Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης διεκδίκησης του έργου).

2003-2004
Ερευνητικό πρόγραμμα που συμμετέχει το ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό Τομέα (Equal)" και επιστημονικό υπεύθυνο για το ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.

2002-2004
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο: "Εργαστήριο Προπονητικής" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.

2000-2002
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο: "Πρόγραμμα αξιολόγησης φυσικής κατάστασης" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Κέλλη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. (Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης διεκδίκησης του έργου).

1999
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο "Προγράμματα σπουδών (ΤΕΦΑΑ)" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κ. Μπαγιάτη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

1999
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο: "Σύνταξη προδιαγραφών για τη λειτουργία επιστημονικού κέντρου υποστήριξης αθλητισμού" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α. Δεληγιάννη καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.

1997-1998
Ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο "Επιστημονική υποστήριξη αθλητών" και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Κιουμουρτζόγλου καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ.

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1