Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2021-2022

Διδασκαλία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise and wellness programs for health promotion: Group and Personal training». 

 

2020

Διδασκαλία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics and Healthy Habits».

 

2017-2019

Διδασκαλία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise for Health: Group and Personal Training».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1