Δρ. Γεροδήμος Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μπατατόλης Χ., Παπαγιάννης Γ., Ιωακειμίδης Π., Καρατράντου Κ., Γεροδήμος Β. (2022). Ισοκινητική αξιολόγηση της άρθρωσης του γόνατος: σύγκριση μεταξύ νεαρών καλαθοσφαιριστών και ποδοσφαιριστών. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπατατόλης Χ., Παπαγιάννης Γ., Ιωακειμίδης Π., Καρατράντου Κ., Γεροδήμος Β. (2022). Η επίδραση του αθλήματος στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών ηλικιών. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Αδαμοπούλου Ε., Καρατράντου Κ., Καλούδης Ι., Σκορδίλης Ε., Φιλίππου Α., & Γεροδήμος Β. (2022). Η επίδραση ενός εξ’ αποστάσεως παρεμβατικού προγράμματος με τροποποιημένα παραμυθία στις βασικές κινητικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή. 
 • Παπαγιάννης Γ., Μπατατόλης Χ., Ιωακειμίδης Π., Καρατράντου Κ., Γεροδήμος Β. (2022). Προφίλ φυσικής κατάστασης νεαρών καλαθοσφαιριστών. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Μητούλα Δ., Καρατράντου Κ., Τσάρα Λ., Γεροδήμος Β. (2022). Η επίδραση του χορού στη σωματική υγεία ηλικιωμένων ατόμων. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., Θεσσαλονίκη. 
 • Gerodimos V., Papazeti K., & Karatrantou K. (2021). Chair-based workplace training program, in a hospital environment, for promotion of workers physical and mental health. 36th World Congress of Sports Medicine, Athens, Greece.
 • Karatrantou K. & Gerodimos V. (2021). A multicomponent workplace wellness program in sedentary office workers (HealPWorkers): Exercise and healthy habits. 36th World Congress of Sports Medicine, Athens, Greece.
 • Karatrantou K., Melissopoulou A. & Gerodimos V. (2021). Integrated concurrent aerobic and strength training is an effective strategy for the improvement of obese individual’s overall health. 36th World Congress of Sports Medicine, Athens, Greece.
 • Καρατράντου, Κ., Μπατατόλης, Χ., Σούλας, Ε., Χασιαλής, Α., Ιωακειμίδης, Π., & Γεροδήμος, Β. (2021). Η επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμματος παρέμβασης σε επιλεγμένους δείκτες μυοσκελετικών πόνων και παραγωγικότητας υπαλλήλων γραφείου. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου K., Μελισσοπούλου Α., Λάσχου, Β., Σύρου, Ν., Τζιαμούρτας, Α. & Γεροδήμος, Β. (2021). Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος παρέμβασης, άσκησης και διατροφής, σε επιλεγμένους δείκτες υγείας και διατροφικών συνηθειών υπαλλήλων γραφείου. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χασιαλής, Α., Καρατράντου, Κ., Τσάρα, Λ., Μπατατόλης, Χ. & Γεροδήμος, Β. (2021). Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος ταεκβοντο και δύναμης στη φυσική κατάσταση μεσήλικων ανδρών. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κακαρδάκη, Κ., Καρατράντου, Κ., Μητούλα, Δ., Τσάρα, Λ. & Γεροδήμος, Β. (2021). Η επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμματος ενδυνάμωσης στη μέγιστη δύναμη και στην αντοχή στη δύναμη χειρολαβής ηλικιωμένων γυναικών. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου K., Μελισσοπούλου Α., Μανούρας Ν., Βασιλοπούλου Θ., Γρίβας Γ., Θεοδωράκης Γ. & Γεροδήμος Β. (2019). Εργασιακός αθλητισμός: πιλοτική εφαρμογή ενός πολυπαραγοντικού προγράμματος άσκησης και ευεξίας σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία (HealPWorkers). 9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου K., Μανούρας Ν., Μελισσοπούλου Α., Βασιλοπούλου Θ., Γρίβας Γ., Θεοδωράκης Γ. & Γεροδήμος Β. (2019). Έλεγχος αξιοπιστίας και αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης σε εργαζόμενους με καθιστική εργασία. 9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου K. & Γεροδήμος Β. (2019). Σύγκριση της επίδρασης ενός σειριακού και ενός εναλλασσόμενου συνδυαστικού προγράμματος άσκησης στη φυσική κατάσταση και την υγειά μεσήλικων γυναικών. 9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Παπαβασιλείου Θ., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός μουσικοκινητικού προγράμματος άσκησης, με τη χρήση καρέκλας, σε επιλεγμένους δείκτες υγείας και φυσικής κατάστασης μεσήλικων γυναικών. 9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Χασιώτη Π., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στην υδροβιότητα μαθητών δημοτικού. 9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Kostoulas I., Kounalakis S., Toubekis A., Kaniadakis A., Karagiannis A., Mavraganis D., Karatrantou K. & Gerodimos V. (2019). The Effect of a Combat Swimming Training Program on Swimming Performance. 9th Greek Conference of Biochemistry and Physiology of Exercise, Thessaloniki.
 • Kostoulas I., Kounalakis S., Toubekis A., Karagiannis A., Kaniadakis A., Mavraganis D., Karatrantou K. & Gerodimos V. (2019). The Effect of a Combat Swimming Training Program on 1000-m Combat Swimming and Shooting Performance. 9th Greek Conference of Biochemistry and Physiology of Exercise, Thessaloniki.
 • Χασιώτη Π., Καρατράντου Κ., Βαρβέρη Δ., & Γεροδήμος Β. (2019). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της υδροβιότητας σε μαθητές τρίτης δημοτικού. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Μανούρας Ν., Ψωμάς Δ., Πηγουνάκης Θ., Μπαλτιμάς Α., Σούλας Ε., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η αξιοπιστία της δοκιμασίας της ταχύτητας 30 μέτρων με και χωρίς χειρισμό της μπάλας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη.
 • Μανούρας Ν., Μπαλτιμάς Α., Ψωμάς Δ., Πηγουνάκης Θ., Παπαδόπουλος Χ., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός εναλλασσόμενου συνδυαστικού προγράμματος προπόνησης στη φυσική κατάσταση νεαρών ποδοσφαιριστών. 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη.
 • Μανούρας Ν., Κουβαράκης Π., Καρατράντου Κ., Κρεμμυδιώτης Κ., Παπανικολαόυ Ζ., & Γεροδήμος Β. (2018). Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της κατακόρυφης και της οριζόντιας πλειομετρικής προπόνησης στην ταχύτητα, την αλτική ικανότητα και την ευκινησία νεαρών ποδοσφαιριστών. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπατατόλης X.,  Καρατράντου K.,  Παπαβασιλείου Θ.,  Παπαζέτη Κ.,  Ιωακειμίδης Π. &  Γεροδήμος, Β. (2018). Αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης μεσήλικων γυναικών. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χασιώτη Π., Κρομμύδας Χ., Καρατράντου Κ., Κουτσιώρας Ι., & Γεροδήμος Β. (2018). Η επίδραση του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης, στα δημοτικά σχολεία, στην ευχαρίστηση μαθητών και μαθητριών. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Μάχος Χ., Θεοφιλίδης Γ., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Διαλειμματική προπόνηση κολύμβησης σε ρυθμό αγώνα: Η επίδραση της διάρκειας του διαλείμματος στα κινηματικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος.  7ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης.
 • Μπαλτιμάς Α., Καραγκούνης Α., Μανούρας Ν., Καρατράντου Κ., Φαμίσης Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Ισοκινητική αξιολόγηση ισχίου: Αξιοπιστία μέτρησης. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπαλτιμάς Α., Καραγκούνης Α., Μανούρας Ν., Καρατράντου Κ., Φαμίσης Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Η άμεση επίδραση ενός πρωτοκόλλου στατικών διατάσεων σε επιλεγμένους δείκτες φυσικής κατάστασης νεαρών ποδοσφαιριστών. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου Κ., Ψύχου Δ., & Γεροδήμος Β. (2016). Στατική και δυναμική αξιολόγηση της αντοχής στη δύναμη χειρολαβής: Αξιοπιστία διαφορετικών πρωτοκόλλων. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κατσούλα Χ., Καρατράντου Κ., Σαλάγας Α., Ξαγοράρη Α., & Γεροδήμος Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 
 • Ξαγοράρη Α., Δουβλαντώνης Χ., Κουτουλάκης Σ., Κατσούλα Χ., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2016). Αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης χειρολαβής σε άτομα με νοητική υστέρηση. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείοιυ Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 
 • Τσάρα, Λ., Τέττα, Ι., Μαλισόβα, Α., Ψύχου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σύγκριση της μέγιστης δύναμης χειρολαβής αθλητών ταε κβον ντο, καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χαντζίκος, Γ., Ζαλαβράς, Α., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Επίδραση της ηλικίας και του φύλου σε επιλεγμένες ικανότητες της φυσικής κατάστασης. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Χαραχούσης, Ο., Τσιακάρας, Ν., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ παλαιστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χαραχούσης, Ο., Χαντζίκος, Γ., Ψύχου, Δ., Γρίβας, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σχέση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών κολυμβητών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Τσάρα, Λ., Χαντζίκος, Γ., Χαραχούσης, Ο., Παπαβασιλόπουλος, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε αθλητές καλαθοσφαίρισης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Μπαλάς, Χ., Χαντζίκος Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Προσήλωση νεαρών ανδρών και γυναικών στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Στυλιανού, Μ., Κουστέλιος, Αθ., Ματσούκα, Ουρ., & Γεροδήμος, Β. (2013). Σωματική δραστηριότητα και επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε μονάδες απεξάρτησης (αλκοολικών και τοξικομανών). 14ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, Αθήνα. 
 • Αγγελάκου, M., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Παπαδημητρίου, Δ., & Γεροδήμος, Β (2012). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε εφήβους παλαιστές. 5οΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Αγγελάκου, M., Καρατράντου, Κ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος,Β. (2012). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. Ο ρόλος της γωνίας του γόνατος στη στάση πάνω στην πλατφόρμα.5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Σωτηριάδης, Σ., & Παπαδημητρίου, Δ. (2012). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Κ., Χάνου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η αμεση επιδραση της ασκησης με ολοσωμη δονηση, διαφορετικων σετ, στην κινητικοτητα και την κατακορυφη αλτικοτητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Ρούσσος, Α., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Χάνου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης, με αμφίπλευρη και κατακόρυφη ολόσωμη δόνηση, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Παπαδημητρίου, Δ., Ζουρνατζή, Ε., Μπαλάς, Χ., Μελισσοπούλου, Α., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Προσήλωση ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., & Τσιόκανος, Α. (2011). Η επίδραση ενός βραχύχρονου προγράμματος άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα, τη δύναμη και την ισχύ νεαρών γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., & Τραπότσης, Σ. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Τζιαμούρτας, Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δύναμη και την ισχύ μεσήλικων γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Νικολαΐδης, Μ., & Βράμπας, Ι. (2011). Αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατα τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε υγιείς φυσιολογικές και παχύσαρκες γυναίκες. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δυναμική ισορροπία και την αερόβια ικανότητα μεσήλικων γυναικών. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Αθανασίου, Χ., Καλαμπούκας, Γ., Καρατράντου, Κ., Τραπότσης, Σ, & Γεροδήμος, Β. (2010). Σχέση επιλεγμένων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών παλαιστών. 11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βέροια.
 • Αθανασίου, Χ., Καρατράντου, Κ., Τραπότσης, Σ., Τσιακάρας, Ν., & Γεροδήμος, Β. (2010). Ισομετρική ροπή δύναμης εκτεινόντων και καμπτήρων μυών της άρθρωσης του γόνατος νεαρών φυσικά δραστήριων γυναικών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Ζαφειρίδης, Α., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Βράμπας, Ι. (2010). Οξείες καρδιαγγειακές αποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Ζαφειρίδης, Α., Βράμπας, Ι. (2010). Οξείες αποκρίσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη συνεχόμενη άσκηση σε πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Παπαστεργίου, Μ., Γεροδήμος, B., & Αντωνίου, Π. (2010). Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης μέσω της συνεισφοράς σε ιστολόγιο πολλών χρηστών. 7o Πανελληνίου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πειραιάς.
 • Παπαϊωάννου, Ε., Γεροδήμος, Β., Βασιλοπούλου, Θ., Καρατράντου, Ν., Πισπιρίκου, Ε. (2009). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση υψηλής συχνότητας στην κινητικότητα. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Gerodimos, V. & Karatrantou, N. (2009). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Karatrantou, N., Vasilopoulou, T., Gerodimos, V. (2009). The acute effects of different whole-body vibration frequencies on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Καρατράντου, Ν., Σωτηριάδης, Σ., Γεροδήμος, Β., Χάνου, Κ. (2008). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής παλαιστών παιδικής ηλικίας. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Ν., Γεροδήμος, Β., Σωτηριάδης, Σ., Χάνου, Κ. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου, Ε., Καρατράντου, Ν., Σωτηριάδης, Σ., Χάνου, Κ., Γεροδήμος, Β. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών γυναικών. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου, Κ., Καρατράντου, Ν., Χάνου, Κ., Γεροδήμος, Β. (2008). Η άσκηση με δόνηση στην τρίτη ηλικία. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Κωνσταντόπουλος, Ι., Πέρκος, Σ., Χαρμπαλής, Θ. (2006). Ελεγχος αξιοπιστίας της δέσμης δοκιμασιών "Heidelberger Basketball Test" σε καλαθοσφαιριστές παιδικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κωνσταντόπουλος, Ι., Γεροδήμος, Β., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας της δέσμης δοκιμασιών "Heidelberger Basketball Test" σε καλαθοσφαιριστές εφηβικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κωνσταντόπουλος, Ι., Καρπέτας, Δ., Τσαγκρώνης, Τ., Πέρκος, Σ., Γεροδήμος, Β. (2006). Η επίδραση της ωρίμανσης στην απόδοση καλαθοσφαιριστών παιδικής και εφηβικής ηλικίας στις δοκιμασίες του "Heidelberger Basketball Test". 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Καροφίλη, Μ., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας μιας δέσμης γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε αθλητές και αθλήτριες χειροσφαίρισης εφηβικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Λαγγούση, Μ., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας μιας δέσμης γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε αθλητές και αθλήτριες χειροσφαίρισης παιδικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Πέρκος, Σ. (2006). Δέσμη γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε χειροσφαιριστές αναπτυξιακών ηλικιών. Επίδραση ηλικίας και φύλου. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Αγδινιώτης, Η., Μπένικ, Α., Κοκαρίδας, Δ., Γεροδήμος, Β. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ αντρών χωρίς αναπηρίες και αντρών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Μπένικ, Α., Γεροδήμος, Β., Κοκαρίδας, Δ. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ γυναικών χωρίς αναπηρίες και γυναικών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Μπένικ, Α., Αγδινιώτης, Η., Γεροδήμος, Β., Κοκαρίδας, Δ. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ αντρών και γυναικών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών/τριών Α΄ γυμνασίου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., & Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδραση της διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό μαθητών Α΄ γυμνασίου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Μπλέτσου, Ε., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Τσιόκανος, Α. (2005). Ισοκινητική ροπή δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε προέφηβους, έφηβους και όψιμα έφηβους αθλητές ποδοσφαίρου. 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, Τρίκαλα.
 • Γεροδήμος, Β., Τίκος, Γ., Κοντιζά, Φ., Πέρκος, Σ. (2004). Κατακόρυφη αλτική ικανότητα αθλητών καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών. 12ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Τίκος, Γ., Αποστολάκης, Γ., Δρούλια, Γ., Πέρκος, Σ., Γεροδήμος, Β. (2004). Σωματομετρικά χαρακτηριστικά αθλητών καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών. 12ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καραδήμου, Κ., Πολλάτου, Ε., Γεροδήμος, Β. (2004). Συσχέτιση μουσικοακουστικής, ρυθμικής και κινητικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Ioakimidis, P., Kellis E., Gerodimos V., Manou V., Kellis, S. (2004). Allometric scaling of isokinetic peak torque in young basketball players. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Karadimou, K., Pollatou, E., Gerodimos, V. (2004). The effect of gender in rhythmic ability among preschool children of 5-6 years old. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Pollatou, E., Karadimou, K., Gerodimos, V. (2004). The effect of three ranges of arm position height in heart rate during high impact aerobic dance. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Σιλελόγλου, Π., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., Γιαννακός, Α., Κέλλης, Σ. (2003). Σχέση διαφορετικών τρόπων υπολογισμού της VO2max σε έφηβους αθλητές και αθλήτριες. 11ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μανουσάκης, Β., Γεροδήμος, Β., Νικολαϊδης, Μ., Κέλλης, Σ. (2003). Κατακόρυφη αλτική ικανότητα πετοσφαιριστών-τριών ηλικίας 12 με 16 χρόνων. 4ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης, Κρήτη.
 • Νταλακούρα, Σ., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Η σχέση των διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης της δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Κατσαρέλη, Ε., Γεροδήμος, Β., Νταλακούρα, Σ., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου και διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησής της σε μη αθλούμενες γυναίκες. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Κατσαρέλη, Ε., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Ομόκεντρη και έκκεντρη ισοκινητική ροπή δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γονάτου μη αθλούμενων γυναικών. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Γιαννακίδου, Κ., Νταλακούρα, Σ., Γεροδήμος, Β. (2002). Σχέση της μέγιστης ισομετρικής δύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων με την κατακόρυφη αλτικότητα μη αθλούμενων γυναικών. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Gerodimos, V., Zafeiridis, A., Manou, V., Boenig, A., Kellis, S. (2002). The effects of various team-sports on vertical jumping ability and the power of leg extensors in young athletes. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, Greece.
 • Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Σταυρόπουλος, Ν., Κέλλης, Σ. (2002). Σχέση ισομετρικής δύναμης και κατακόρυφης αλτικότητας σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές. 3ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη.
 • Γεροδήμος, Β., Γιαννακίδου, Κ., Μπένικ, Α., Καραχρήστου, Χ., Κέλλης, Σ. (2001). Σύγκριση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας αθλητριών και μαθητριών ηλικίας 12 έως 15 ετών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β., Κατσαρέλη, Ε. (2001). Αξιοπιστία ισομετρικής αξιολόγησης κατά την ώθηση των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων νεαρών καλαθοσφαιριστών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μελισσοπούλου, Α., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α. (2001). Διατροφική αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών ηλικίας 7-15 χρόνων. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Α., Ζούπος, Ι., Γεροδήμος, Β., Τσιφτσόγλου, Δ., Κέλλης, Σ. (2001). Σύγκριση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας αθλητών και μαθητών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Stavropoulos, N. (2001). Maximum concentric and eccentric isokinetic ankle plantar and dorsal flexion torques in elite basketball players 12 to 17 years old. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Stavropoulos, N. (2001). Isokinetic assessment of dorsal-plantar flexors torque ratios at the ankle in elite young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Giannakos, T., Gerodimos, V., Boenig, A., Karaxristou, X. (2001). Examination of the differences in technical - tactical and motor skills between young handball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, S., Alexandris, N. (2001). Evaluation of isometric strength during a bilateral leg press in young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Tsourlou, T., Kellis, S., Gerodimos, V., Stavropoulos, N. (2001). Comparison of two combined aerobic and strength training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Karaxristou, X., Boenig, A., Gerodimos, V., Giannakos, T. (2001). Evaluation of jumping ability in 11-15 years old boys and girls. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β. (2000). Διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης της σχέσης καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 8ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Α., Καραχρήστου, Χ., Αλεξανδρής, Ν., Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β. (2000). Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας σε μη αθλούμενα αγόρια και κορίτσια. 8ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Kellis, S., Gerodimos, V., Kellis, E., Manou V. (2000). The relationship between vertical jumping height and isokinetic moment of force in elite young soccer players.5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Manou, V. (2000). Different methods for the evaluation of the knee flexor / extensor moment ratio in elite young soccer players. 5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β. (2000). Ομόκεντρη και έκκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. Ανακοίνωση στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Αθλητιατρικής και 2ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Αθλητιατρικής. Κύπρος.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Αναλογίες καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. Διεθνές αθλητιατρικό συνέδριο με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο, Αθήνα.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Επίδραση της γωνιακής ταχύτητας στην ισοκινητική ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Ομόκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β., Καμάρης, Σ. (1999). Διερεύνηση της επίδρασης της εξειδικευμένης προπόνησης (ανά μπλοκ μάθησης) σε νεαρούς αθλητές χειροσφαίρισης. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αλεξανδρής, Ν., Αρσενίου, Π. (1999). Ομόκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Αρσενίου, Π. (1999). Ισοκινητικό προφίλ πετοσφαιριστριών Α΄ εθνικής κατηγορίας Ελλάδος. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Tσιφτσόγλου, Δ., Αλεξανδρής, Ν., Γεροδήμος, Β., Αρσενίου, Π., Κέλλης, Σ. (1999). Διαφοροποίηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών επίλεκτων νεαρών ποδοσφαιριστών σε χρονικό διάστημα 1 έτους. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Tσιφτσόγλου, Δ., Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Διαφοροποιηση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας σε νεαρoύς αθλητές ποδοσφαίρου σε χρονικό διάστημα 1 έτους. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καμάρης, Σ., Γεροδήμος, Β., Γιαννακός, Α. (1999). Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Αρσενίου, Π., Κέλλης, Σ., Τσιφτσόγλου, Δ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β. (1999). Αξιολόγηση της ομόκεντρης ισοκινητικής ροπής δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Διεθνές αθλητιατρικό συνέδριο με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο, Αθήνα.
 • Κέλλης, Ε., Μαυροπούλου, Σ., Κέλλης, Σ., Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1999). Έκκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Μπένικ, Α., Αλεξανδρής, Ν., Τσιφτσόγλου, Δ., Γεροδήμος, Β. (1999). Σύγκριση της απόδοσης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε επίλεκτους αθλητές διαφορετικών αθλημάτων.4η επιστημονική συνάντηση. Σέρρες.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Nikolaidis, M., Manou, V. (1998). Comparison of the strength velocity of the extensors muscles of the lower extremities in elite male and female athlets by different events. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1998). Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων σε νεαρούς χειροσφαιριστές κατηγοριών προμίνι και μίνι. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Βιτσαξάκης, Ν., Γεροδήμος, Β., Αλεξανδρής, Ν., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1998). Αξιολόγηση της ταχυδύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε αθλητές υδατοσφαίρισης. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1998). Διαφοροποίηση στην τεχνική-τακτική νεαρών χειροσφαιριστών στις κατηγορίες προμίνι και μίνι. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Manou, V., Kellis, S., Gerodimos, V. (1998). Comparison of isokinetic strength of flexors and extensors muscles of the knee in elite young football and basketball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Kellis, E., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1998). The effects of age on concentric and eccentric moment-angular velocity relationship in elite young football players. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αλεξανδρής, Ν. (1998). Σύγκριση της έκκεντρης και ομόκεντρης ροπής δύναμης και της αναλογίας καμπτήρων/εκτεινόντων του γονάτου μεταξύ του ποδιού προτίμησης και του άλλου ποδιού σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Nikolaidis, M., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1998). Evaluation of the strength velocity of the extensors muscles of the lower extremities in young female volleyball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Αλεξανδρής, Ν., Κέλλης, Σ., Βιτσαξάκης, Ν., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1998). Αξιολόγηση της ταχυδύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε επίλεκτους αθλητές ποδοσφαίρου. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Kellis, S., Kellis, E., Manou, V., Gerodimos, V. (1998). Isokinetic muscle strength in elite young football players: reliability of maximum eccentric and concentric moments of force using the Cybex Norm Dynamometer. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Kellis, E., Kellis, S., Manou, V., Gerodimos, V. (1998). Concentric and eccentric knee flexor moment-angular velocity relationships in pubertal and adolescent soccer players. The Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Science (BASES), Worcester, England.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β. (1998). Σχέση κάθετης αλτικής ικανότητας και ισοκινητικής δύναμης σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β., Βιτσαξάκης, Ν. (1998). Επίδραση της γωνιακής ταχύτητας και της μυϊκής δραστηριότητας στην ισοκινητική ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε έφηβους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Παπαδόπουλος, Γ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Κέλλης, Σ., Τσίσκαρης, Γ. (1997). Μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε αθλητές και αθλήτριες της Ενόργανης Γυμναστικής. 5ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Παπαιακώβου, Γ., Μάνου, Β. (1997). Μελέτη και συσχετισμός διαφόρων παραγόντων και στοιχείων της προπόνησης στην πρόκληση αθλητικών κακώσεων σε αθλητές άλματος τριπλούν. 4ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.

Logo exerciseforhealth

www.exerciseforhealth.gr

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

healthy

Traininglab

Η επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Προπονητικής του Κέντρου Ερευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

logo Εικόνα1